Poradenskou činnost rozděluji na individuální a skupinovou.

Při individuální terapii řešíme konkrétní životní situace. Pracujeme na rozpoznání a zvládání emocí a hledáme psychosomatické příčiny zdravotních potíží. Pochopení sebe sama je cestou k nalezení vnitřního klidu, zlepšení komunikace s okolním světem a důležitým článkem vedoucím k uzdravení.

Skupinové terapie probíhají formou seminářů nebo přednášek, které jsou tematicky zaměřené. Umožňují účastníkům diskutovat a vzájemně si předávat zkušenosti.

Poradna
Poradna
Poradna

Zpět