SM systém

SM systém (stabilizace a mobilizace páteře) je cvičení podle originální metodiky dr. R. Smíška. Jde o systém speciálních cviků na posílení a protažení svalstva celého těla s pomocí elastického lana (expander) s malým odporem.

Dobře provedené cvičení aktivuje svalové řetězce, které umožňují zpevnění svalového korzetu a napřímení páteře. Při cvičení se zapojují svaly od plosky nohy až po svaly celé horní poloviny těla. Dochází k protažení svalů zkrácených, posílení oslabených svalů a zároveň zapracování nové situace do řídících programů v mozku.

Pro cvičení, které páteři prospívá je důležitá pozice těla, charakter cviku, použitá síla, rychlost provedení, délka a intenzita cvičení.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity
Pohybové aktivity

Zpět