Rovnováha těla a mysli

Společně s klientem hledáme místa, která jsou v nerovnováze na pohybovém aparátu, na vnitřním energetickém systému i na úrovni psychiky.

Jde o celostní přístup vhodný při řešení celé řady zdravotních obtíží, které jsou způsobené stylem našeho života, vztahem k sobě samému a vztahy s naším okolím a rodinou. S těmito problémy si medicína neví rady a ani s pomocí moderních přístrojů není schopná odhalit příčinu potíží.

Cestou ke zdraví není tedy užívání léků nebo jiných „zázračných“ produktů či návštěvy dalších specialistů, ale mobilizace vlastních léčebných sil organismu změnou stravy, pročištěním a regenerací těla, vhodnou pohybovou aktivitou a odhalením souvislostí mezi naším myšlením a naším tělem.

Klientem naší poradny mohou být děti (předpokladem pro uzdravení je aktivní spolupráce s rodiči) a dospělí, kteří přijmou zodpovědnost za své zdraví a aktivně přistoupí k řešení svého problému.

„Naše nemoci jsou zprávy pro nás. Pokud je pochopíme a změníme své chování, nemusíme je mít.“